Naturstyrelsens Brugerråd

Gladsaxe Kommune udgør sammen med Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø og Herlev kommuner en ud af tre grupper af kommuner, der skal rådgive Københavns Statsskovdistrikt i driften af statens skove.  Borgmestrene i hver gruppe udpeger en repræsentant.

Kommunerne afgør selv udpegningsperioden og om de vil bruge et turnusprincip, men det vil være en fordel med en udpegning for 4 år ad gangen med en periode der følger den kommunale valgperiode. Rådet mødes to gange årligt.

Allerød Kommune har traditionelt indstillet en repræsentant til Skovdistriktets Brugerråd, en indstilling, der bliver fulgt af Gladsaxe Byråd. 

Medlem

Rasmus Keis Neerbek

Kommunale samarbejder