Novafos Holding A/S

Novafos Holding A/S er fra juli 2017 det fælles vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Gladsaxe og Gentofte Kommuner stiftede i 2008 Nordvand Holding A/S med tilhørende datterselskaber i forbindelse med, at vandsektorloven indførte krav om selskabsgørelse af kommunernes vand- og spildevandsaktiviteter.

Fra 1. januar 2017 er 9 kommuner gået sammen i det fælles vand- og spildevandsselskab Novafos Holding A/S, og i den forbindelse er Nordvand Holding A/S' datterselskaber videreført som en del af det nye større fællesskab. I Gladsaxe Kommuner ejer og driver Novafos Holding A/de ledningsejende datterselskaber Gladsaxe Vand A/S, Gladsaxe Spildevand A/S samt Gladsaxe Kommunes andel af BIOFOS Holding A/S og Mølleåværket A/S.

Hver af ejerkommunerne indstiller ét bestyrelsesmedlem og én suppleant til bestyrelsen og vælger derudover i fællesskab en formand for bestyrelsen til udpegning på selskabernes generalforsamling. Ejerne er ifølge ejeraftalen forpligtede til at varetage hinandens lokale interesser i selskabet.

Medlemmer og repræsentanter er valgt for 4 år ad gangen, og valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Link til Novafos' hjemmeside: Novafos.dk

 

Bestyrelse

Formand: Jan Skovbo Nielsen
Medlem: Trine Græse (A)
Stedfortræder: Tom Vang Knudsen (A) 

 

 

Kommunale samarbejder