Repræsentant til Trafikselskabet Movias Repræsentantskab

Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland, bortset fra Bornholms Regionskommune, etablerede med virkning fra 1. januar 2007 ét fælles trafikselskab i henhold til lov om trafikselskaber.

Selskabets varetager opgaver inden for offentlige servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, fastsættelse af takster og billetteringssystemer, koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og privatbaner. 

Byrådet udpeger en repræsentant med stedfortræder til Movias repræsentantskab. Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Repræsentantskabet udpeger 6 medlemmer med stedfortrædere til Movias bestyrelse.

Repræsentant

Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder: Peter Berg Nellemann (A)

Kommunale samarbejder