Repræsentanter til HMN Naturgas I/S

HMN Naturgas er et fælleskommunalt interessentskab, der ejes ligeligt af de 32 kommuner i Hovedstadsområdet og de 25 midt- og nordjyske kommuner.  

HMN Naturgas I/S´ øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra interessentkommunerne. Til repræsentantskabet vælges ifølge vedtægterne 3 byrådsmedlemmer og 3 stedfortrædere. Generalforsamlingen, hvor repræsentanterne deltager, vælger bestyrelsens medlemmer for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens formand vælges af bestyrelsen. Funktionsperioden for repræsentantskabet svarer til den kommunale valgperiode.

Læs mere på HMN Naturgas hjemmeside

Kommunalt udpegede medlemmer af repræsentantskabet

Trine Græse (A)
Stedfortræder: Peter Berg Nellemann (A)

Katrine Skov (A)
Stedfortræder: Lise Tønner (A)

Pia Skou (V)
Stedfortræder Kristian Niebuhr (O)

Kommunale samarbejder