Fredningsnævnet

Efter § 35 i lov om naturbeskyttelse nedsætter miljøministeren to eller tre fredningsnævn i hver region.

Miljøministeren fastlægger det geografiske område for hvert fredningsnævn.

Fredningsnævnet består af en formand, der skal være dommer, og som udpeges af miljøministeren, et medlem, der ligeledes udpeges af miljøministeren, og et medlem, der vælges af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori det pågældende areal er beliggende.

Samtidig med valget af medlemmer udpeges en stedfortræder for hvert medlem.

Det medlem, der udpeges af kommunalbestyrelsen, vælges for den kommunale valgperiode.

Der vælges 1 medlem og 1 stedfortræder. 

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Kristian Erland Jensen (B)
Stedfortræder: Anne Parbst Kjær (B)

Nævn