Hegnsynet

Efter hegnslovens §§ 27 – 29 nedsætter Byrådet et hegnssyn bestående af 3 medlemmer. Det ene medlem beskikkes af Byrådet til formand. Mindst et af medlemmerne skal være plantningskyndigt og 1 medlem skal være bygningskyndigt.

Der udpeges tillige stedfortrædere.

Udpegningen følger den kommunale valgperiode.

Læs mere om Hegnsynets opgaver her.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Ole Skrald (A), formand
Stedfortræder: Tom Vang Knudsen (A)

Kristian Erland Jensen (B)
Stedfortræder: Bjarne Tolboe Christensen (B)

Carl-Erik Andersen (V)
Stedfortræder: Jesper Kiel Rasmussen (V)

Nævn