Vurderingsankenævnet

Vurderingsankenævnet afgør klager over SKATs afgørelser efter 1) Lov om vurdering af landets faste ejendomme og 2) Ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1, nr. 3.

Der vil komme en ny struktur på området med virkning fra 01.01.2019 i medfør af Lov nr. 688 af 8. juni 2017 om ændring af skatteforvaltningsloven m.v. Denne lov hænger sammen med den nye ejendomsvurderingslov og indeholder de dele af lovreformen, der vedrører den nye klage-struktur og klagebehandlingen. Ændringerne i vurderingsankenævnsstrukturen sker som følge af en opprioritering af vurderingsfaglige kompetencer. Lægmandselementet bevares dog. Dette nødvendiggør, at de nuværende fælles skatte- og vurderingsankenævn nedlægges og erstattes af et antal separate skatteankenævn.

I forbindelse med ændringerne bibeholdes den hidtidige struktur på kort sigt, og de medlemmer, der blev udpeget efter kommunalvalget i 2013 fortsætter frem til den 31. december 2018.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

  • Hans Genefke Jørgensen (Ø)
  • Stedfortræder: Kenn Schoop (Ø)

Nævn