Dagtilbudsrådet

Valgt i henhold til styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe kommunes daginstitutioner og dagpleje.

Rådets opgaver er:

  • at formidle og sikre samarbejde mellem Børne- og Undervisningsudvalget, den kommunale administration og daginstitutionernes brugere og ansatte
  • at drøfte kommunenes overordnede og fremtidige daginstitutionspolitik
  • at drøfte planforslag af betydning for daginstitutionerne og dagplejen
  • at drøfte generelle pædagogiske forhold og
  • at afgive udtalelser i sager, som forelægges det af Byrådet

Se medlemmer udpeget af byrådet nedenfor, og læs mere om dagtilbudsrådet og dets yderligere medlemmer her.

Alle medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget er medlemmer af Dagtilbudsrådet.

Medlemmer

Martin Samsing (A)
Stedfortræder: Trine Græse (A)

Katrine Skov (A)
Stedfortræder: Kristine Henriksen (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder: Peter Berg Nellemann (A)

Claus Wachmann (B)
Stedfortræder: Christina Rittig Falkberg (B)

Lars Abel (C)
Stedfortræder: Lise Tønner (A)

Serdal Benli (F)
Stedfortræder: Dorthe Wichmand Müller (F)

Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder: Michael Dorph Jensen (Ø)

Pia Skou (V)
Stedfortræder: Astrid Søborg (V)

Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder: Martin Skou Heidemann (V)

Dagsordener og referater

Byrådets og udvalgenes dagsordener og referater er offentligt tilgængelige og kan altid findes på gladsaxe.dk.

Dagsordener og referater
Råd