Det Grønne Råd

Det Grønne Råd er oprettet med det mål at skabe dialog mellem Byrådet og lokale foreninger og organisationer om kommunens planer og indsatser på klima-, natur- og miljøområdet. Rådet skal drøfte ideer for indsatsen på det grønne område, bidrage med viden ved udarbejdelse af planer på området og være i dialog omkring implementeringen af disse. Rådet kan herudover også på eget initiativ komme med udtalelser. 

Man ønsker politisk at styrke Det Grønne Råd ved at flere opgaver og beslutninger i fremtiden behandlers i rådet før behandling i det politiske system. Det Grønne Råd afventer i øjeblikket nye vedtægter, der fastlægger de nye opgaver nærmere. 

Det Grønne Råd består af 21 medlemmer: 

 • 7 medlemmer af Byrådet, heraf Formanden for Det Grønne Råd
 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet blandt borgere med en særlig interesse for klima og miljø
 • 12 medlemmer fra lokale foreninger og institutioner, nemlig følgende:
  - 2 medlemmer udpeget af Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
  - 2 medlemmer udpeget af Dansk Ornitologisk Forening
  - 2 medlemmer udpeget af Danmarks Naturfredningsforening
  - 1 medlem udpeget af Dansk Cyklistforbund
  - 2 medlemmer udpeget af Grundejerforeninger
  - 2 medlemmer udpeget af Almene boligorganisationer
  - 1 medlem udpeget af Friluftsrådet

Valgperioden er 4 år og følger den kommunale valgperiode

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Byrådsmedlemmer:

Borgere med en særlig interesse for klima og miljø:

 • Me Sophie Christensen (B)
 • Sadi Tekelioglu (Å)

Råd