Medlemmer af Det Grønne Råd

Formand:

Trine Henriksen (Ø)
medlem af Byrådet

Medlemmer:

Tom Vang Knudsen (A)
medlem af Byrådet

Jacob Skovgaard Koed (A)
medlem af Byrådet

Claus Wachmann (B)
medlem af Byrådet

Dorthe Wichmand Müller (F)
medlem af Byrådet

Astrid Søborg (V)
medlem af Byrådet

Lone Yalcinkaya (V)
medlem af Byrådet

Jan Stapelfeldt Weberg
Boligselskabernes Sammenslutning

Leon Friis Jørgensen
Boligselskabernes Sammenslutning

Kurt Loftkjær
Danmarks Naturfredningsforening

Uffe Rørbech
Danmarks Naturfredningsforening

Benedicte Leyssac
Dansk Cyklist Forbund

Knud Flensted
Dansk Ornitologisk Forening

Jens Mortensen
Dansk Ornitologisk Forening

Anne Merete Palmgren
Friluftsrådet

Flemming Bruun
Sammenslutningen af grundejerforeningerne i Gladsaxe

Nina Hanberg
Sammenslutningen af grundejerforeningerne i Gladsaxe

Kim Christiansen
Lokal Agenda 21

Kirsten Ilkjær
Lokal Agenda 21

Me Sophie Christensen
Udpeget af Byrådet

Sadi Tekelioglu
Udpeget af Byrådet

Det Grønne Råd