Erhvervsrådet

Gladsaxe Erhvervsråd er et samarbejdsforum mellem Byrådet og det lokale erhvervsliv, der arbejder for fremme af erhvervsudviklingen i Gladsaxe Kommune.

Erhvervsrådet består af mindst 18 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer udpeges af Byrådet. Formandsposten i rådet varetages af borgmesteren. Erhvervsorganisationerne udpeger 4 medlemmer, LO Sektion Gladsaxe udpeger 2 medlemmer og Dansk Industri udpeger 1 medlem. Endelig er der mindst 8 medlemmer, som er repræsentanter fra en række store virksomheder i Gladsaxe Kommune. 

Valgperioden følger den kommunale valgperiode.

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Se de øvrige medlemmmer af rådet her

Råd