Tilgængelighedsgruppen

Tilgængelighedsgruppen i Gladsaxe Kommune undersøger tilgængeligheden for handicappede ved ny- og ombyggerier i såvel offentlige institutioner som private virksomheder. Tilgængelighedsgruppen består af to byrådsmedlemmer og tre medlemmerne fra forskellige handicaporganisationer. Tilgængelighedsgruppen tager ud i forbindelse med ny- og ombyggerier i kommunen for at sikre bedst mulig tilgængelighed for borgere med handicap.

Tilgængelighedsgruppen har, gennem mange år som rådgivere i tilgængelighed overfor kommunens institutioner, private virksomheder og borgere, gjort sig en masse erfaringer. Blandt andet viser disse erfaringer, at man med ganske få justeringer kan øge muligheden for, at borgere med handicap kan komme forholdsvis uhindret omkring. 

Få besøg af tilgængelighedsgruppen

Tilgængelighedsgruppen i Gladsaxe Kommune vil gerne opfordre til, at virksomheder og institutioner inviterer gruppen på besøg, i forbindelse med ny- og ombyggerier, for at sikre tilgængeligheden for borgere med handicap. Du kan kontakte Handicaprådet på E-mail: handicapradet@gladsaxe.dk, hvis du gerne vil have tilgængelighedsgruppen ud.

Fakta om tilgængelighedsgruppen

Tilgængelighedsgruppens arbejde består primært i at undersøge tilgængeligheden til læger, tandlæger, speciallæger og fysioterapeuter i Gladsaxe Kommune. I Gruppen sidder repræsentanter fra Handicaprådet i Gladsaxe.

Følgende personer er medlemmer af tilgængelighedsgruppen: Susanne Palsig, Byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune (F), Eva Michaelsen, Byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune (C), Lena Bang, Dansk Blindesamfund, Leif Holzmann, Dansk Handicapforbund og Lone B. Andersen, Dansk Handicapforbund.

Handicaprådet