Integrationsrådet

En kommunalbestyrelse kan i medfør af Integrationsloven § 42 nedsætte et Integrationsråd.

Integrationsrådet skal bestå af mindst syv medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Byrådet fastsætter det præcise medlemstal. Medlemmerne udpeges blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.

Integrationsrådet er valgt med den opgave at vejlede Byrådet om integrationsindsatsen i Gladsaxe Kommune. Integrationsrådet har indflydelse på, om Byrådets indsats for integration er effektiv og sammenhængende, og om indsatsen kan fremme etnisk ligestilling.

Integrationsrådet bliver hørt af Byrådet om sager vedrørende integration, og kan også selv beslutte at komme med vejledende udtalelser. Rådet kan dog ikke behandle enkeltsager.

Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode.

Her kan du se alle medlemmer af Integrationsrådet

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

 

Christina Rittig Falkberg (B)
Stedfortræder: Claus Wachmann (B)

Michael Dorph Jensen (Ø)
Stedfortræder: Trine Henriksen (Ø)

Råd