Sekretariat og mødekalender

Integrationsrådet betjenes af:

Social- og Sundhedsforvaltningen, Social- og Handicapafdelingen
Gladsaxe Rådhus
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Integrationsradet@gladsaxe.dk
eller kontakt Birgitte Vallø på telefon 39575718

Mødedatoer for 2019

Integrationsrådet holder møde på følgende datoer:

Mandag den 21. januar 2019

Mandag den 18. marts 2019

Onsdag den 15. maj 2019

Mandag den 19. august

Tirsdag den 8. oktober 2019

Torsdag den 21. november 2019

Integrationsrådet