Kredsrådet vedr. politiets virksomhed - Københavns Vestegns Politi

I hver politikreds findes et kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet, herunder en lokal samarbejdsplan.

Kredsrådet består af politidirektøren og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Politidirektøren er formand for kredsrådet og rådet vælger selv en næstformand.

Læs mere på Kredsrådet, Københavns Vestegns Politis hjemmeside

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Trine Græse (A)
Stedfortræder: Tom Vang Knudsen (A)

Råd