Skolerådet

Skolerådet er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægt for Gladsaxe kommunes skolevæsen § 22-26 som et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen.

Rådets opgaver er:

  • at drøfte kommunens overordnede og fremtidige skolepolitik med henblik på videreudvikling af skolevæsenet,
  • at drøfte sektorplanforslag af betydning for skolerne,
  • at drøfte generelle pædagogisk forhold,
  • at afgive udtalelse og stille forslag til byrådet om alle spørgsmål, der vedrører skolevæsenet, og
  • at afgive udtalelse om alle spørgsmål, som byrådet forelægger det.

Læs mere om Skolerådet og øvrige instanser med forældreindflydelse her

Alle medlemmer af Børne- og Undervisningsudvalget er medlemmer af Skolerådet.

Medlemmer

Martin Samsing (A)
Stedfortræder: Trine Græse (A)

Katrine Skov (A)
Stedfortræder: Kristine Henriksen (A)

Jakob Skovgaard Koed (A)
Stedfortræder: Peter Berg Nellemann (A)

Claus Wachmann (B)
Stedfortræder: Christina Rittig Falkberg (B)

Lars Abel (C)
Stedfortræder: Lise Tønner (A)

Serdal Benli (F)
Stedfortræder: Dorthe Wichmand Müller (F)

Trine Henriksen (Ø)
Stedfortræder: Michael Dorph Jensen (Ø)

Pia Skou (V)
Stedfortræder: Astrid Søborg (V)

Lone Yalcinkaya (V)
Stedfortræder: Martin Skou Heidemann (V)

Dagsordener og referater

Byrådets og udvalgenes dagsordener og referater er offentligt tilgængelige og kan altid findes på gladsaxe.dk.

Dagsordener og referater
Råd