Børn og Unge-udvalget

Byrådet nedsætter et Børn og Unge-udvalg efter § 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf 2 vælges af Byrådet blandt dets medlemmer. Derudover består udvalget af en byretsdommer i retskredsen samt 2 pædagogiskpsykologisk sagkyndig, der udpeges af Statsforvaltningen. Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem.

Efter en lovændring i 2009, kan ethvert medlem af Byrådet udpeges til Børn og Unge-udvalget - også selvom denne samtidig måtte sidde i det/de stående udvalg, der behandler sager på det sociale område. Der gælder således ikke fremover et generelt forbud mod at behandle sager om samme person eller personer i forskellige udvalg.

Medlemmer

Peter Berg Nellemann (A), formand
Stedfortræder: Kristine Henriksen (A)

Serdal Benli (F)
Stedfortræder: Dorthe Wichmand Müller (F)

 

 

Udvalg