Folkeoplysningsudvalget

Efter Folkeoplysningslovens § 35, stk. 2 skal en kommunalbestyrelse oprette et udvalg med repræsentation for den folkeoplysende voksenundervisning, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde inden for Folkeoplysningslovens område.

Der er ikke krav til sammensætningen af udvalget udover, at udvalget skal have en bred repræsentation og sammensætning efter de lokale forhold, og der skal være repræsentation af den folkeoplysende virksomhed, det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og udviklingsarbejde efter Folkeoplysningsloven.

Folkeoplysningsudvalget består af 9 medlemmer. Medlemstallet skal være ulige. Folkeoplysningsudvalget består af et mindretal valgt af Byrådet blandt dets medlemmer og et flertal, der består af repræsentanter for folkeoplysende foreninger i kommunen.

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at Byrådet vælger 3 medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, herunder formanden, samt hvordan de øvrige udvalgsmedlemmer opstilles og vælges. Valgperioden følger den kommunale valgperiode. 

Her kan du se, hvem der er foreningsrepræsentanter i Folkeoplysningsudvalget

Medlemmer udpeget af Gladsaxe Byråd

Serdal Benli (F), formand
Stedfortræder: Dorthe Wichmand Müller (F)

Lise Tønner (A)
Stedfortræder: Katrine Skov (A)

Martin Skou Heidemann (V)
Stedfortræder: Kristian Niebuhr (O)

Udvalg