Byrådets arbejde

Byrådet er valgt af kommunens borgere til at lede Gladsaxe Kommune. Byrådets arbejdsform er møder, hvor man behandler spørgsmål, som på forhånd er sat på dagsordenen, så politikerne kan forberede sig. Byrådet træffer herefter beslutning i større eller principielle sager, der har betydning for kommunen.

Byrådet mødes ca. en gang om måneden på Gladsaxe Rådhus, og du kan altid overvære den åbne del af mødet. Mødet ledes af borgmesteren. Er du interesseret i at overvære et byrådsmøde, kan du finde datoer for byrådsmødet her.

Gladsaxe Kommune har, som alle andre kommuner, en styrelsesvedtægt. I styrelsesvedtægten er det blandt andet bestemt hvor mange medlemmer, Byrådet har. Det er også bestemt, hvilke udvalg der er nedsat under Byrådet, og hvilke opgaver de har. Borgmesterens opgaver er også beskrevet her.

Byrådet har også en forretningsorden. I den findes regler for hvordan Byrådet afholder møder. Forretningsordenen fortæller f.eks. hvordan man som byrådsmedlem stiller spørgsmål, stemmer eller fremsætter ændringsforslag.

Byrådsmedlemmer får vederlag for deres byrådsarbejde. Det får de baseret på lovgivning og faste årligt regulerede takster. I Gladsaxe er disse regler samlet i et Vederlagsregulativ.

En række byrådsmedlemmer får udbetalt vederlag, for poster de har, i f.eks. bestyrelser. Disse vederlag skal oplyses en gang årligt i en oversigt over modtagne vederlag.

De partier, der har stillet op til seneste kommunalvalg er berettigede til partistøtte. Partistøtten administreres af Gladsaxe Kommune.

Byråd og udvalg