Forretningsorden

I Byrådets forretningsorden findes regler for hvordan Byrådet afholder møder. Forretningsordenen fortæller f.eks. hvordan man som byrådsmedlem stiller spørgsmål, stemmer eller fremsætter ændringsforslag.

Læs Forretningsorden for Gladsaxe Byråd.

Byrådets arbejde