Partistøtte

Læs mere om kravene til partistøtte og erklæringer om modtagelse af bidrag til politiske foreninger

Politiske partier kan være berettiget til at modtage partistøtte fra Gladsaxe Kommune. For at modtage partistøtte skal de politiske partier opfylde en række krav, der blandt andet indebærer erklæringer om den politiske virksomhed.

Politiske partier skal i nogle tilfælde - uanset om der modtages partistøtte - indsende erklæringer til kommunen om størrelsen på bidrag fra private og anonyme bidragsydere.

Du kan her læse mere om:

De politiske partier skal af egen drift ansøge om partistøtte, men Gladsaxe Kommune orienterer hvert år de støtteberettigede partier om denne mulighed og sender formular til støtteansøgningen, som skal udfyldes og returneres til Gladsaxe Kommune.

Kravene til partistøtte og partiers erklæring til kommunen er blevet skærpet ved en lovændring pr. 1. juli 2017. Læs Økonomi- og Indenrigsministeriets orientering om de nye krav til kommunen og partierne her samt ministeries orientering om partistøtteansøgninger til politiske partier her.

 

Byrådets arbejde