Erklæringer fra partier

Politiske partier skal sende erklæringer til kommunen om deres virksomhed - uanset om de modtager partistøtte eller ej

Krav til partierne (kandidatlisterne)

Partier (kandidatlister) skal indsende en række erklæringer til kommunen om partiernes arbejde.

Erklæringerne indgår i de fleste tilfælde i selve ansøgningen om partistøtte, dog skal modtagne tilskud fra anonyme tilskudsgivere altid oplyses. Se nedenfor om kravene til erklæringer fra partier, der søger om partistøtte eller ikke er berettiget/ikke søger om støtte.

For at partierne kan efterleve erklæringskravene, er partiernes kandidater samtidig forpligtet til efter anmodning fra partiet at indberette modtagne tilskud.

Erklæring om private bidrag til kommunale kandidatlister ved ansøgning om partistøtte

Erklæring om private bidrag skal indeholde:

 • Den samlede størrelse af eventuelle private bidrag fra samme private tilskudsyder, hvis der er modtaget mere end 20.000 kr., samt navn og adresse på bidragsyderen,
 • Den samlede størrelse af eventuelle private anonyme bidrag, der er modtaget
  • Den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme bidragsyder, samt
  • Den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Forbud mod modtagelse af anonyme bidrag over 20.000 kr. finder anvendelse på bidrag modtaget fra og med 1. juli 2017. Ved anonyme bidrag modtaget før denne dato skal oplyses:

 • Den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag, og
 • Størrelsen af hvert enkelt anonymt bidrag på mere end 20.000 kr.

I 2019 er grænsen for niveauet for bidrag, der udløser pligt til erklæring, reguleret fra 20.000 kr. til 20.900 kr.

Erklæring om anonyme bidrag til kommunale kandidatlister, der ikke er berettiget til partistøtte eller ikke ansøger herom

Erklæring om anonyme bidrag skal indeholde:

 • Den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag, der er modtaget
 • Den samlede størrelse af de beløb, der er returneret til den anonyme bidragsyder, samt
 • Den samlede størrelse af de beløb, der er overført til en konto hos Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Erklæring skal kun sendes i kalenderår, hvor partiet har modtaget et anonymt bidrag på over 20.000 kr. Erklæringen skal sendes inden kalenderårets udløb og kun for bidrag modtaget fra og med 1. juli 2017.

I 2019 er grænsen for niveauet for bidrag, der udløser pligt til erklæring, reguleret fra 20.000 kr. til 20.900 kr.

Partistøtte