Offentlighed om partistøtte

Læs mere om offentliggørelse af politiske partiers erklæringer om partistøtte eller modtagelse af anonyme bidrag

Gladsaxe Kommune skal offentliggøre modtagne erklæringer fra partier i forbindelse med ansøgning om partistøtte. Selvom et parti ikke er berettiget til partistøtte, eller ikke ansøger herom, skal partiet indsende en erklæring til kommunen, hvis partiet har modtaget et eller flere anonyme bidrag over 20.000 kr.

Følgende oplysninger om partistøtte offentliggøres på kommunens hjemmeside:

  • Ansøgninger om partistøtte
  • Erklæring fra partier om partiets eller kandidaters modtagelse af tilskud fra:
    • private tilskudsydere på over 20.000 kr.,
    • anonyme tilskudsydere
  • Oplysninger om beløb returneret til tilskudsydere eller deponeret i Økonomi- og Indenrigsministeriet

Partiernes erklæringer er indeholdt i ansøgningsskemaet vedrørende partistøtte og modtages af kommunen senest ved udgangen af det år, hvor der søges om partistøtte. Partier, der ikke er berettiget til støtte eller ikke søger om støtte, skal indsende selvstændig erklæring om anonyme bidrag.

Gladsaxe Kommune har i nuværende byrådsperiode (2018-2021) modtaget følgende ansøgninger og erklæringer om partistøtte:

 

 

Partistøtte