Vederlagsregulativ

Medlemmer af Gladsaxe Byråd modtager vederlag for deres politiske udpegning i henhold til kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen. Reglerne for vederlag er nærmere fastsat i Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ, der reguleres årligt i januar og april måned.

Du kan se Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ 2019 her.

Du kan også læse mere om, hvad vederlagsregulativets satser betyder i praksis og hvilke vederlag byrådsmedlemmerne aktuelt modtager.

Hvad indeholder vederlagsregulativet

Vederlagsregulativet indeholder satser for byrådsmedlemmernes faste vederlag, tillægsvederlag, udvalgsvederlag, formandsvederlag og tillæg til 1. viceborgmester. Derudover indeholder regulativet satser for diæter, godtgørelse ved rejser og transport samt satser af skattemæssig betydning.

Vederlagsregulativer baserer sig på kommunestyrelsesloven og vederlagsbekendtgørelsen, der fastsætter rammerne for vederlagenes størrelse. Byrådsmedlemmernes vederlagssatser er derfor fastsat ved lov.

Gladsaxe Byråd kan dog fastsætte fordelingen og størrelsen på formandsvederlag og udvalgsvederlag indenfor en maksimal økonomisk ramme på 315 % af borgmesterens løn.

Satserne reguleres årligt i januar og april måned, og Gladsaxe Kommunes vederlagsregulativ opdateres derfor løbende to gange årligt.

I januar reguleres diættakster, skattesatser og godtgørelser og i april reguleres de øvrige vederlagssatser. Reguleringen sker på baggrund af satsreguleringer udmeldt af Modernisteringssstyrelsen, Økonomi- og Indenringsministeriet og SKAT.

 

Byrådets arbejde