Følg en sags gang

Hvis man vil følge en sags gang gennem den politiske beslutningsproces, kan man nederst i alle dagsordensteksterne se, hvornår og i hvilke udvalg en sag har været behandlet. Fx har Byrådet 12.03.2003, sag nr. 78, behandlet en sag om anskaffelse af biler og maskiner til kommunens driftsafdeling. Nederst i dagsordensteksten ses, at sagen har været behandlet i kommunens Trafik- og Teknikudvalg 17.02.2003, som sag nr. 8. Herefter er sagen gået til Økonomiudvalget, der har behandlet sagen 04.03.2002, som sag nr. 153, og til sidst har Byrådet givet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til 2 lastbiler, en gummihjulslæsser og en græsslåmaskine.

Byråd og udvalg