Opgaveudvalg (§ 17, stk. 4 udvalg)

Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Vi kalder § 17 stk. 4 udvalg for opgaveudvalg.

Et opgaveudvalg er tænkt som et forum, som Byrådet frit kan sammensætte, så de fornødne kompetencer bringes sammen. I disse udvalg kan medlemmerne være sagkyndige, græsrødder, borgere, virksomhedsledere med viden om eller interesse for et specifikt område. Her behøver der altså ikke sidde byrådsmedlemmer. Et opgaveudvalg vil oftest bestå af både borgere og politikere, og i nogle tilfælde også af ansatte fra kommunens administration.   

Et opgaveudvalg kan ikke træffe beslutninger, men kan rådgive de politiske udvalg, eller udføre forberedende arbejde, f.eks. undersøge noget konkret eller komme med ideer til noget bestemt.    

Udvalgene vil i deres natur oftest fungere i en begrænset periode. Dette skyldes, at de typisk oprettes for at håndtere et bestemt problem eller understøtte en bestemt proces.

Nuværende opgaveudvalg
I forbindelse med konstitueringen af Byrådet efter kommunalvalget i november 2017, blev det besluttet at oprette to opgaveudvalg. Begge er i gang med de opgaver, de har fået i et kommissorium besluttet af Byrådet. Det ene opgaveudvalg arbejder med dialog og samarbejde mellem kommune, borgere og virksomheder i forbindelse med etablering af letbanen. Det andet opgaveudvalg arbejder med at få Søborg Skole mere integreret i bymiljøet, og få skolen åbnet for borgere og foreningsliv, så skolen bliver et attraktivt omdrejningspunkt i bydelen.

Du kan læse mere om udvalgenes præcise opgaver og sammensætning under Opgaveudvalg om anlæg af Letbanen og Opgaveudvalg for Søborg Skole. Her kan du også finde de kommissorier, der udstikker rammerne for udvalgenes arbejde, og link til det enkelte udvalgs referater m.v. på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

 

Opgaveudvalg om byliv i klimatilpasningen af Buddinge, 2015-2017

Onsdag 03. september 2014

I perioden fra 2015-2017 har kommunen haft et opgaveudvalg, der har arbejdet med, hvordan klimatilpasningen af Buddinge området kan bruges som løftestang til at udvikle bylivet i området. Her kan du læse udvalgets afsluttende og samlede anbefalinger til, hvordan Gladsaxe Kommune kan arbejde videre med temaet byliv og klimatilpasning; både generelt og for konkrete steder eller temaer.  

LÆS MERE
Byråd og udvalg