Opgaveudvalg for Søborg Skole

Gladsaxe Byråd vedtog onsdag 30. januar 2019 opgaveudvalgets kommissorium. Opgaveudvalgets funktionsperiode løber fra 1. februar 2019 til 31. januar 2020.

Opgaveudvalgets formål og opgaver
Opgaveudvalget for Søborg Skole har til formål at komme med anbefalinger til, hvordan skolen kan integreres mere i bymiljøet og åbnes op for borgere, handel og foreningsliv.

Opgaveudvalgets opgaver er:

 • Påbegynde arbejdet med at afdække, hvem der er nøgleinteressenter i forhold til arbejdet med at integrere skolen i bymiljøet, åbne skolen op for borgere, handel og foreningsliv samt understøtte GladsaxeLiv.
 • Giver anbefalinger til, hvordan skolen kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og til, hvordan anvendelsen af skolens faciliteter kan åbnes yderligere op.
 • Komme med anbefalinger til, hvordan skolens bygninger kan anvendes mere aktivt af foreninger, handel og det øvrige lokalsamfund, herunder, hvordan der skabes metoder og rammer herfor.

Yderligere information omkring opgaveudvalget kan læses i udvalgets kommissorium.

Opgaveudvalgets medlemmer
Opgaveudvalget består af 11 medlemmer, heraf tre repræsentanter fra Byrådet samt medlemmer af skolebestyrelsen, lokale borgere og fagpersoner med relevante kompetencer.

 • Lars Abel (C), formand
 • Lise Tønner (A)
 • Pia Skou (V)
 • Johan Rønne, fagperson
 • Christian Wittrup, forælder
 • Julie Lentz Damm, forælder
 • Thomas Madsen, borger fra området omkring Søborg Skole
 • Frederik Flintholm Juul, borger fra området omkring Søborg Skole
 • Mette Christensen, borger fra området omkring Søborg Skole
 • Mette Hviid Togsverd, Gladsaxe Bladet
 • Peter Senbergs, borger, der er stedbunden til Søborg Hovedgade

Yderligere information
Du kan læse mere om opgaveudvalgets arbejde på udvalgets egen side på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og i dets dagsordener og referater.

Opgaveudvalg, § 17, stk. 4 udvalg