Opgaveudvalg om dialog og samarbejde med borgere og virksomheder i forbindelse med anlæg af Letbanen

Gladsaxe Byråd vedtog onsdag 21. november 2018 opgaveudvalgets kommissorium. Opgaveudvalget funktionsperiode løber fra januar 2019 til december 2021.

Opgaveudvalgets formål

 1. At fungere som dialogpartner for virksomheder og borgere samt udvikle og teste målrettet kommunikation, der kan imødegå generne i forbindelse med anlæg af Letbanen (der er tale om supplement til Hovedstadens Letbanes kommunikationsindsats).
 2. Udvikle og teste transport- og adfærdsinitiativer, der kan være med til at afhjælpe generne i anlægsfasen mest muligt, og som kan give varige trafikale adfærdsændringer i retning af en mere effektiv og klimavenlig transport.
 3. Give input til udformning af stationsforpladserne, særligt i forhold til hvad der skaber tryghed og understøtter skift mellem forskellige transportformer.

Yderligere information omkring opgaveudvalget kan læses i udvalgets kommissorium.

Opgaveudvalgets medlemmer
Opgaveudvalget består af 11 medlemmer, heraf tre repræsentanter fra Byrådet samt borgere, lokale virksomheder og fagpersoner med relevante kompetencer:

 • Jakob Skovgaard Koed (A), formand
 • Claus Wachmann (B)
 • Kristian Niebuhr (O)
 • Rikke Ørholm Jensen, Gladsaxeborger
 • Carina Botoft, Gladsaxeborger
 • Thomas Knudsøø Damm, Gladsaxeborger
 • Cloudeon A/S, Henrik Lund
 • Kvickly Buddinge, Kenneth Mattsson
 • VIEWCARE A/S, Hans Henrik Hylby
 • Nina Moesby Bennetsen, Ph.d-studerende ved Roskilde Universitet, fagperson
 • Charlotte Hauerslev, seniorprojektleder i partnerskabet Gate 21, fagperson

Yderligere information
Du kan læse mere om opgaveudvalgets arbejde på udvalgets egen side på Gladsaxe Kommunes hjemmeside og i dets dagsordener og referater.

Opgaveudvalg, § 17, stk. 4 udvalg