Politiske retningslinier

De skrevne regler

Forretningsordenen indeholder de nærmere regler for blandt andet forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder.

Styrelsesvedtægten afgør blandt andet antallet af byrådsmedlemmer og udvalg og fastsætter borgmesterens opgaver.

Forretningsorden for spørgetid i Gladsaxe Byråd. Læs hvilke retningslinier, der skal følges, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Byrådet.

Sådan fungerer beslutningsproceduren

Den generelle beslutningsprocedure i sager til politisk behandling er således, at det er udvalgene, der træffer beslutningerne inden for udvalgets eget fagområde. Nogle sager går efter fagudvalgsbehandlingen videre til beslutning i Økonomiudvalget og nogle sager fortsætter til endelig beslutning i Byrådet. 

http://www.gladsaxe.dk/Files//Files/Faelles_dokumenter/Organisation/Organisationsdiagram.pdf.

Byråd og udvalg