Politiske udvalg

Gladsaxe Kommune har et økonomiudvalg og syv stående udvalg. Byrådet skal efter et valg nedsætte et økonomiudvalg og yderligere mindst ét permanent såkaldt stående udvalg. Det er bestemt i Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale ofte kaldet styrelsesloven. I praksis overlader Byrådet i større eller mindre grad beslutninger til udvalgene og forvaltningerne. Det kaldes delegation. Delegation er både lovligt og praktisk nødvendigt, hvis Byrådet ikke skal drukne i arbejde.    

Udvalgene kaldes også fagudvalg, da de alle varetager ét specifikt arbejdsområde. Det kan for eksempel være kommunens miljøudvalg, som er ansvarlig for blandt andet natur, miljø, vandløb m.v.  Udvalgene kan træffe selvstændige beslutninger, men større sager, som har en økonomisk betydning, behandles først af et udvalg og sendes så ofte videre til Økonomiudvalget og eventuelt Byrådet.

Udvalgenes ansvarsområder og sammensætning fastsættes i en styrelsesvedtægt. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og må ikke overstige halvdelen af Byrådets medlemstal – i Gladsaxe må udvalg altså højst have 11 medlemmer.

Er du interesseret i at følge med i udvalgenes arbejde, kan du læse mere under dagsordener og referater

Socialudvalg
Gladsaxe Kommune har ikke noget Socialudvalg, men har fordelt de sociale opgaver i andre relevante fagudvalg som Psykiatri- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget.

Byråd og udvalg