Stående udvalg

De såkaldte stående udvalg varetager opgaver inden for bestemte fagområder. I Gladsaxe har vi syv udvalg, der sammen med Økonomiudvalget dækker alle de opgaver, som kommunen har ansvaret for at løse. Gladsaxe Kommune har ikke noget Socialudvalg, men har fordelt de sociale opgaver i andre relevante fagudvalg, nemlig Psykiatri- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget. 

Det er Byrådet, der bestemmer udvalgenes sammensætning, og hvilke opgaver de skal varetage. Der sker i Styrelsesvedtægten, som er nedskrevne retningslinjer for, hvordan udvalgenes opgaver fordeles.

Medlemmerne af udvalgene vælges umiddelbart efter, at Byrådet har valgt en borgmester og to viceborgmestre. Medlemmerne vælges for samme periode som resten af Byrådet, hvilket som udgangspunkt er 4 år.       

Ønsker du at vide mere om, hvilke opgaver udvalgene varetager, kan du klikke på boksen med udvalget. Vil du vide mere om udvalgets medlemmer, kan du også klikke på det ønskede udvalg.

Politiske udvalg