Mød dit Byråd

I Gladsaxe Kommune har vi 25 byrådsmedlemmer. Udover arbejdet i Byrådet, har de alle en række hverv og poster i både udvalg under Byrådet og i nævn, råd og udvalg i andre foreninger og organisationer.

Holder du musen hen over et af billederne, kan du se politikerens grundlæggende oplysninger. Klikker du på navnet, kan du læse mere om, hvilke andre udvalg m.v. politikeren er repræsenteret i og på hvilke poster politikeren repræsenterer Gladsaxe Kommune.

Du kan altid kontakte dit byrådsmedlem på vedkommendes personlige email, som du finder under den enkelte politiker. Du kan også stille spørgsmål til Byrådet. Du finder retningslinjerne for, hvordan du stiller spørgsmål her

Trine Henriksen (Ø) -

Trine Henriksen (Ø)

Trine Henriksen (Ø)

Gustav Wieds Vej 60
2860 Søborg

Telefon: 39 56 51 09
Mobil: 60 63 11 80

Læs mere om Trine Henriksen (Ø)