Vær med til at styrke butikslivet i Gladsaxe

Deltag i netværk, der er inspireret af BID*-modellen i Vejle.

Kom til møde i BID netværket - møderne bliver holdt:

Søborg: 19. november kl. 8.00, Tante Lola, Søborg Hovedgade 126C
Bagsværd: 20. november kl. 8.00, Café Vaerd, Bagsværd Hovedgade 131
Buddinge: 21. november kl. 8.00, Rådhuscaféen, Søborg Hovedgade 220

Alle møderne er om morgen fra kl. 8.00-9.45. Hør nærmere og tilmeld dig på tlf. 3957 5044.

Ønsket er at samle mange med interesse bymidterne om bordet og højne indsatsen, så resultatet bliver bedre byrum for borgerne samt øget konkurrenceevne, kundestrøm og ejendomsværdi i centerområderne.

Tanken er at afholde et BID møde om måneden for at holde gryden i kog, og at der afsættes 50.000,- kr. i 2019 pr. BID, som BID deltagerne i fællesskab beslutter, hvad skal bruges til.

*Faktaboks

Business Improvement Districts (BID) er en samarbejdsmodel, der kan bidrage til at styrke byliv og handelsliv i bymidterne. BID-modellen stammer fra Canada og USA, hvor udformningen dog er lidt anderledes, som følge at en anden lovgivningen i de lande. Erfaringen er, at opgaver løftes betydeligt, når et BID samarbejde går i gang. Opgaver, der ellers ikke ville være ressourcer til at klare hos den enkelte forening eller butik/erhverv.

BID deltager kan være ejendomsejere, detailhandel, liberale erhverv, forenings- og kulturliv, engageret borgere og kommune.

 

Politik