Kommunens økonomi

I Gladsaxe Kommunes årlige budgetter og regnskaber er der specificerede oplysninger. Både budgetter og regnskaber er på gladsaxe.dk.

På denne side finder du en kort beskrivelse af kommunens økonomiske udvikling, kommunens styreformer og indholdet i kommunens budget og regnskab.


Kommunens økonomiske udvikling

Den økonomiske udvikling har i de senere år været præget af finanskrisen og den generelle økonomiske afmatning i samfundet. Gladsaxe Kommune har løbende tilpasset sin økonomi til de stramme rammer. Kommunens budgettet er kendetegnet af effektiviseringer og besparelser, samtidig med at der også er skabt økonomisk plads til langsigtede løsninger og omlægninger, fx. på sundheds- og skoleområdet.

Gladsaxe Kommune har en solid og sund økonomi. Diverse tiltag er foretaget i tide, og der har således ikke været behov for panikagtige indgreb.

Kommunens styreformer

Styringskonceptet i Gladsaxe Kommune er mål- og rammestyring, hvor Byrådet fastsætter de overordnede målsætninger og økonomiske rammer for drift og udvikling af kommunen. Byrådet fastsætter i kommunestrategien de målsætninger, kommunen skal arbejde med for at videreudvikle Gladsaxe som en god kommune for borgerne. Byrådet omsætter målsætningerne til konkrete resultatkrav for de forskellige kommunale aktiviteter. Målsætninger og resultatkrav er sammen med de økonomiske rammer udgangspunkt for den samlede styring.

Skatteprocenter

Gladsaxe Byråd fastsætter skatteprocenter for den kommunale indkomstskat og ejendomsskat (grundskyld) hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 

Budgettets indhold

Budgettet beskriver målsætninger, resultatkrav og rammer inden for de forskellige aktiviteter, budgetområderne omfatter.

Regnskabets indhold

Regnskabet viser resultatet af kommunens samlede aktiviteter, og der bliver fulgt op på de resultatkrav og rammer, som budgettet fastsatte.

Hvad bruges pengene til

Gladsaxe Kommune løser en lang række opgaver. Store driftsområder er blandt andet dagtilbud, skoler, beskæftigelsesområdet, hjemmepleje, seniorscentre. Endvidere udbetales en lang række ydelser til kommunens borgere. For eksempel kontanthjælp arbejdsløsheds- og sygedagpenge, førtidspensioner, boligstøtte og folkepension.

 

 

Kontakt

Økonomisk Sekretariat

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 77
EAN-nummer: 5798008693823
okonomi@gladsaxe.dk