Budget

Budgettets forudsætninger

Den økonomiske udvikling har i de senere år været præget af finanskrise og den generelle økonomiske afmatning i samfundet. Kommunes budgetter er kendetegnet af effektiviseringer og besparelser, samtidig med at der også er skabet økonomisk plads til langsigtede løsninger og omlægninger, for eksempel på sundheds- og skoleområdet. Samtidig spiller også befolkningsudviklingen også en væsentlig rolle.

Budgettets indhold

Budgettet beskriver målsætninger, resultatkrav og rammer inden for de forskellige aktiviteter, budgetområderne omfatter.

Hvad bruges pengene til

Gladsaxe Kommune løser en lang række opgaver. Store driftsområder er blandt andet dagtilbud, skoler, beskæftigelsesområdet, hjemmepleje, seniorscentre. Endvidere udbetales en lang række ydelser til kommunens borgere. For eksempel kontanthjælp arbejdsløsheds- og sygedagpenge, førtidspensioner, boligstøtte og folkepension.

Skatteprocenter

Gladsaxe Byråd fastsætter skatteprocenter for den kommunale indkomstskat og ejendomsskat (grundskyld) hvert år i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Økonomisk Sekretariat

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 51 77
EAN-nummer: 5798008693823
okonomi@gladsaxe.dk

Økonomi