Budget 2014-2017

Gladsaxe Byråd vedtog den 9. oktober 2013 Gladsaxe Kommunes Budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017.

Budgetforlig

Årets budgetforlig for Budget 2014-2017, blev onsdag nat den 18. september 2013 indgået mellem seks af Gladsaxe Byråds syv partier. Af byrådets 25 medlemmer står 24 hermed bag aftalen, det er Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Kun Enhedslisten valgte at stå udenfor.

Budget 2014 er et budget med fokus på velfærd, social balance, vækst og klima og en skattelettelse til borgerne. Skatten sættes ned fra 24,1 til 24 procent og dækningsbidraget på erhvervsejendomme sænkes fra 10 til 9,8 promille.

Borgmesterens budgetoplæg til Budget 2014 - 2017 fra den 22. august 2013.

Hvordan bliver budgettet til

I Gladsaxe Kommune starter budgetlægningen i april måned, når Økonomiudvalget vedtager budgetcirkulæret.

Budgetcirkulæret blev vedtaget i Økonomiudvalget den 9. april 2013, indeholder principper for budgetlægningen for det kommende budgetår 2014 og for de følgende 3 år 2015 til 2017. Det indeholder også en tidsplan for budgetprocesen i 2013.

 

Budget