Så er Budgetavisen 2015 på gaden. Læs om nogle af de mange nye tiltag i næste års budget, som syv af Byrådets otte partier står bag.

Budget 2015-2018

Gladsaxe Byråd vedtog onsdag den 8. oktober 2014 Gladsaxe Kommunes Budget 2015 og budgetoverslag 2016-2018.

Budget 2015 - 2018

Bredt forlig om vækst, høj service og lav skat

Gladsaxe Byråd har tradition for brede forlig, en tradition der fortsatte, da syv ud af otte partier torsdag aften den 18. september 2014 indgik forlig med nedsættelse af skat og dækningsafgift samt investeringer i vækst, velfærd og klima.

Budgetaftale for 2015-2018

De syv forligspartier, der til sammen mønstrer 22 af byrådets 25 medlemmer, er Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folke Parti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Kun Enhedslisten er ikke med i forliget.

Borgmesterens oplæg til Budget 2015-2018, udsendt den 21. august 2014.

Hvordan bliver budgettet til

I Gladsaxe Kommune starter budgetlægningen i april måned, når Økonomiudvalget vedtager budgetcirkulæret.

Budgetcirkulæret 2015-2018 (PDF, nyt vindue), der blev vedtaget i Økonomiudvalget den 1. april 2014, indeholder principper for budgetlægningen for det kommende budgetår 2015 og for de følgende 3 år 2016 til 2018. Det indeholder også en tidsplan for budgetprocesen i 2014.

Læs også afsnittet Budgettets forudsætninger.

Budget