Budget 2016-2019

Nu er publikationen Budget 2016 kommet, den indeholder tekst og tal om udvalgte områder.

Budget 2016

Klik på billedet for at hente Budget 2016 (PDF, åbner i et nyt vindue).

Budgetavisen 2016

Klik på billedet for at hente Budgetavisen 2016 (PDF, åbner i et nyt vindue).

 

Budget: Gladsaxe tænker smart og investerer sig til langsigtede besparelser

Budgetaftale 2016-2019 (PDF)   Supplementsnote i relation til skattenedsættelse i 2017 (PDF)

Gladsaxe Byråd har 7. oktober 2015 vedtaget budget 2016. Gladsaxe har en sund og robust økonomi. Derfor har kommunen valgt at tænke smart og investere i velfærd for at skabe besparelser på længere sigt. Blandt andet investerer Gladsaxe i tidlig indsats overfor socialt udsatte børn og i beskæftigelsesområdet. Gennem en tidlig og håndholdt indsats skal flere børn hjælpes til at bryde den sociale arv, mens en intensiv beskæftigelsesindsats forventes at flytte mindst 500 borgere fra offentlig forsørgelse og til at komme i arbejde og derigennem blive i stand til at forsørge sig selv og deres familier. Budgettet blev vedtaget af et bredt flertal på seks partier med 21 stemmer mod fire. For budgettet stemte Socialdemokraterne, Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre. I mod stemte Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Se pressemeddelelse fra forligspartierne og dagsordenen fra Økonomiudvalget, hvor man kan læse ændringsforslag til budgettet fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Pressemeddelelse fra budgetforligskredsen

Dagsordenssag fra Økonomiudvalget med ændringsforslag fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance

 

Hvordan bliver budgettet til

I Gladsaxe Kommune starter budgetlægningen i april måned, når Økonomiudvalget vedtager budgetcirkulæret.

Budgetcirkulæret 2016-2019 (PDF, nyt vindue), der blev vedtaget i Økonomiudvalget den 1. april 2014, indeholder principper for budgetlægningen for det kommende budgetår 2015 og for de følgende 3 år 2016 til 2018. Det indeholder også en tidsplan for budgetprocesen i 2014.

Læs også afsnittet Budgettets forudsætninger.

Budget