Budget 2017-2020

Byrådet har onsdag 12. oktober 2016 vedtaget Budget 2017 med et bredt flertal bestående af Socialdemokraterne, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre.

Budget 2017  

For flere detaljeret oplysninger læs i Budgetbilagssamling 2017

Budgetavisen 2017

Budgetaftale 2017-2020

Borgmesterens oplæg til Budget 2017-2020

Byrådet har på byrådsmødet onsdag 12. oktober 2016 vedtaget Budget 2017-2020, der blandt andet løfter servicen og sænker skatten, så Gladsaxe fortsat er blandt landets billigste skattekommuner. Budgettet for de kommende fire år blev vedaget med et bredt flertal bestående af 18 ud af byrådets 25 medlemmer og fem ud af otte partier.

Hvordan bliver budgettet til

I Gladsaxe Kommune starter budgetlægningen i april måned, når Økonomiudvalget vedtager budgetcirkulæret.

Budgetcirkulæret 2017-2020 (PDF, nyt vindue), der blev vedtaget i Økonomiudvalget den 1. april 2014, indeholder principper for budgetlægningen for det kommende budgetår 2017 og for de følgende 3 år 2018 til 2020. Det indeholder også en tidsplan for budgetprocesen 2017-2020.

Læs også afsnittet Budgettets forudsætninger.

Budget