Gæld til Kommunen

Så snart du bliver opmærksom på en regning til Gladsaxe Kommune, du ikke umiddelbart kan betale, bør du henvende dig til Opkrævningen.

Når du henvender dig, forsøger vi at indgå en aftale om afvikling af gælden, typisk på baggrund af de samlede økonomiske forhold i din husstand. Vi skal dog gøre opmærksom på, at vi ikke kan indgå afdragsordninger eller give henstand med betalinger såsom betaling for daginstitution, ejendomsskat m.v. 

Rammen for betalingsaftaler/afdragsordninger er i udgangspunktet:

  • Den månedlige betaling skal udgøre mindst 200 kr.
  • Afdragsperioden for restancer på op til 15.000 kr. kan maksimalt være på 12 måneder.
  • Afdragsperioden for restancer på mellem 15.001 kr. og 30.000 kr. kan maksimalt være på 24 måneder.

Ved højere restancer, eller hvis påtrængende sociale forhold taler for det, kan indgås individuel aftale.

I øvrigt fastsættes betalingsordningen/afdragsordningen ud fra borgerens/virksomhedsejerens nettoløn og betalingsevne samt efter de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser på området.

Hvis aftalen ikke bliver overholdt

Hvis du ikke betaler som aftalt, vil du modtage en rykker, der husker dig på den manglende betaling. Rykkeren koster 250 kr. Hvis du fortsat ikke betaler, kan Opkrævningen sende restancen til tvangsinddrivelse i SKAT. 

Registrering i EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem)

Når du skylder Gladsaxe Kommune penge, vil du automatisk blive registreret i EFI. Dette sker for at tilbageholde en eventuel overskydende skat samt andre udbetalinger fra det offentlige, såsom børne- og ungeydelse, som eventuelt kan modregnes i restancen.

Registreringen vil blive slettet når restancen er færdigbetalt.

Afdragsordning

Hvis du får gæld til daginstitution, boligsikring, musikskole, kontanthjælp, og andre sociale krav, pensionistbetalinger, indskudslån, pligtlån, flygtningelån, ejendomsskatter eller andre kommunale fordringer, som du ikke umiddelbart kan betale, kan Opkrævningen hjælpe dig med en afdragsordning. Du bør henvende dig så tidligt som muligt, efter at du er blevet opmærksom på gælden.

Vi kan hjælpe langt de fleste telefonisk eller via mail opa@gladsaxe.dk. Hvis vi vurderer, at det er en fordel at mødes, så aftaler vi et møde, som finder sted i Borgerservice på Gladsaxe Rådhus.

Betaler du din gæld til tiden, eller overholder du de aftaler, du har indgået med Opkrævningen, har du mulighed for at spare omkostninger til gebyrer og renter.

Du skal være opmærksom på, at en række offentlige udbetalinger i udgangspunktet vil blive modregnet i din gæld, selvom du har indgået aftale om en afdragsordning med kommunen. Det gælder blandt andet børne- og ungeydelse, oveskydende skat, pensionsudbetalinger m.v.

Såfremt en indgået aftale om afdragsordning med Opkrævningen ikke overholdes, kan Opkrævningen sende restancen til tvangsinddrivelse hos SKAT. Er restancen først sendt til SKAT, forbliver den der, til den er betalt.

Nedenfor kan du se kommunens opkrævningspolitik vedtaget af Byrådet den 9. april 2014. 

Rammen for betalingsaftaler

Rammen for betalingsaftaler/afdragsordninger er i udgangspunktet:

· Den månedlige betaling skal udgøre mindst 200 kr.

· Afdragsperioden for restancer på op til 15.000 kr. kan maksimalt være på 12 måneder.

· Afdragsperioden for restancer på mellem 15.001 kr. og 30.000 kr. kan maksimalt være på 24 måneder.

Ved højere restancer, eller hvis påtrængende sociale forhold taler for det, kan indgås individuel aftale.

I øvrigt fastsættes betalingsordningen/afdragsordningen ud fra borgerens/virksomhedsejerens nettoløn og betalingsevne samt efter de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser på området.

Kontakt

Opkrævningen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Opa@gladsaxe.dk

Telefontider

Mandag-Tirsdag: 9.00-14.00
Torsdag-Fredag: 9.00-14.00
Onsdag: Lukket

Økonomi