Gebyrer og renter

Hvis du ikke betaler regninger fra Gladsaxe Kommune til tiden, medfører det en række omkostninger for dig. Det drejer sig især om:

  • rykkergebyrer
  • renter

Rykkergebyrer

Byrådet har besluttet, at der skal pålægges gebyr ved udsendelse af rykkerskrivelser ved manglende betaling af regninger fra kommunen. Gebyrets størrelse afhænger af størrelsen på den manglende betaling. 

  • Ved rykning for gæld under 500 kr. er gebyret 100 kr.
  • Ved rykning for gæld over 500 kr. er gebyret 250 kr.
  • Ved rykning for manglende betaling af afdrag på en betalingsaftale er gebyret altid 250 kr.

Renter

Ved for sent betaling af ejendomsskat forrentes det udestående beløb med 0,5 procent pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

For boligindskudslån fremgår rentesatsen af lånedokumentet.

Hvad siger loven?

Kommunens mulighed for at opkræve gebyrer og renter følger af §2, stk. 2 i lov om gebyrer og morarenter.

Gæld til kommunen