Kommunens styreformer

Styringskonceptet i Gladsaxe Kommune er mål- og rammestyring, hvor Byrådet fastsætter de overordnede målsætninger og økonomiske rammer for drift og udvikling af kommunen.

Byrådet fastsætter i kommunestrategien de målsætninger, kommunen skal arbejde med for at videreudvikle Gladsaxe som en god kommune for borgerne. Byrådet omsætter målsætningerne til konkrete resultatkrav for de forskellige kommunale aktiviteter. Målsætninger og resultatkrav er sammen med de økonomiske rammer udgangspunkt for den samlede styring.

Økonomi