Regler og regulativer

Styrelsesloven og bekendtgørelse om Budget- og regnskabssystemet i kommuner og amtskommuner fastlægger de overordnede rammer for kommunernes budgetter og regnskaber.

Styrelsesloven fastlægger, at det er Byrådet, der har bevillingsmyndigheden. Derfor er det Byrådet, der giver bemyndigelse til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med formålet med bevillingen.

Bekendtgørelsen om budget- og regnskabssystemet indeholder yderligere regler for bevillinger. Driftsbevillinger skal som minimum være specificeret på udvalgsniveau, mens anlægsbevillinger skal knyttes til hvert enkelt anlægsarbejde. Der kan dog gives rammebevillinger til mindre, nært beslægtede anlægsarbejder. 

Ud over de generelle regler har Gladsaxe Byråd vedtaget en række regler og regulativer for den økonomiske styring i kommunen. 

  • Økonomistyringshåndbog 2018, Budget- og regnskabsregulativ for Gladsaxe Kommune (PDF, åbner i et nyt vindue) indeholder både regler for budgetlægningen, bogføringen og regnskabsaflæggelsen.

Økonomi