Regnskab 2013

Gladsaxe Byråd vedtog den 14. maj 2014 Årsrapport 2013, der er kommunens årsregnskab for 2013.

Årsrapport 2013 

Det går godt i Gladsaxe

Det samlede resultat for 2013 kan opgøres til et lille underskud på 6 millioner kroner. Det rammer stort set plet i forhold til det budgetterede underskud på 9 millioner kroner. Årets resultat skyldes ikke et overforbrug, men derimod at der er brugt ekstra penge på at renovere og bygge nyt for at sikre, at kommunen fortsat kan udvikle sig. Økonomisk set har Gladsaxe derfor konsolideret sig i 2013, og har stadig en god og sund økonomi.

Byggeaktiviteter koster

I 2013 blev driftsoverskud på 319 millioner kroner og driftsoverskud i kommunens forsyningsvirksomheder blev på 23 millioner kroner. Pengene er stort set anvendt på anlægsområdet, hvor kommunen i 2013 netto har brugt 329 millioner kroner. Blandt andet til færdiggørelsen af den nye skole i Bagsværd, en gennemgribende ombygning af Grønnemose Skole, og en ombygning af bostedet Nybrogård. Desuden har Gladsaxe fortsat udbygningen af fjernvarmenettet og udfør en lang række vedligeholdelsesarbejder og generelle forbedringer på mange af kommunes ejendomme og veje.

Pengene bruges til det som er politisk besluttet

Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2013 en lang række mål og resultatkrav, der blandt andet omfatter den service, som borgerne skal opleve i mødet med kommunens medarbejdere. I årsrapporten vises en opfølgning på målene og resultatkravene for 2013 og det fremgår, at over trefjerdedele er opfyldt.

Økonomisk råderum trods snævre rammer

Der har også i 2013 været fastsat økonomiske rammer i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, der har haft betydning for Gladsaxe og igen i 2013 er rammerne blevet overholdt.
Med en stram styring og et løbende fokus på at effektivisere driften er det ud fra de givne rammer lykkedes at fastholde et højt serviceniveau. Desuden er det lykkedes at skabe et økonomisk råderum, så der også er råd til fortsat udvikling og investeringer i fremtiden.

Regnskab