Årsrapport 2014

Danmarksmesteren i vækst afleverer flot regnskab. Gladsaxe Byråd vedtog den 13. maj 2015 Årsrapport 2014, der er kommunens årsregnskab for 2014.

Gladsaxes årsregnskab for 2014 viser en sund og robust kommune, der både har råd til høj velfærd, investeringer i fremtiden og skattelettelser. 2014 var desuden året, hvor Gladsaxe Kommune blev kåret til danmarksmester i vækst.

Et enigt Byråd har nu godkendt Gladsaxe Kommunes Årsrapport 2014, som er kommunens årsregnskab. Årsrapporten viser, at Gladsaxe er en stærk velfærdskommune med styr på økonomien. Det samlede resultat for 2014 kan opgøres til et overskud på 221 millioner kroner. Det pæne overskud er resultatet af en stram styring og en løbende effektivisering af driften. Samtidig har kommunen fastholdt serviceniveauet og opfyldt de fleste mål i kommunestrategien.

Plads til opsparing og lavere skat
Årets resultat er blandt andet udtryk for bevidst opsparing til udvikling af kommunen og investeringer de kommende år. Herudover har serviceudgifterne og udgifterne til kontanthjælp og arbejdsløshedsdagpenge været lavere end forventet. Og som følge af den gode økonomistyring var der også plads til at sænke indkomstskatten fra 24,1 til 24 procent og dækningsafgiften på erhvervsejendomme fra 10 til 9,8 promille, så Gladsaxe Kommune havde i 2014 det 10. laveste skatteniveau i landet.

Gladsaxe investerer i velfærd

Gladsaxe har i 2014 sikret fortsat udvikling på kommunens velfærdsområder. Blandt andet har kommunen investeret massivt på skoleområdet med renoveringer og it. Ældreområdet har fået et løft med en række velfærdsinitiativer og mere personale på blandt andet seniorcentrene og i hjemmeplejen.

I 2014 har Gladsaxe Kommune taget fat på projekteringen af en storstilet ny- og ombygning af botilbuddene til borgere med handicap på Kellersvej. Også klima- og miljøområdet har været i fokus i 2014 med blandt andet vedtagelsen af en klimatilpasningsplan og

initiativer, der skal nedbringe CO2-udledningen. Derudover har Gladsaxe igangsat en lang række aktiviteter til at skabe social balance i udsatte boligområder og gøre dem til gode steder at bo og vokse op i.

Gladsaxe danmarksmester i vækst

Af årsrapporten fremgår det også, at Gladsaxe Kommune er i vækst, og at der nu bor over 67.000 borgere i kommunen. Kommunen har arbejdet målrettet på at skabe optimale rammer for erhvervslivet og i 2014 blev kommunen kåret som danmarksmester i vækst.

Resultaterne kan man læse mere om i Årsrapport 2014, som er tilgængelig på gladsaxe.dk/regnskab.

Regnskab