Årsrapport 2016

Gladsaxe Kommunes regnskab for 2016 blev godkendt på Byrådsmødet onsdag 24. maj 2017

Årsrapport 2016 

Sund økonomi med plads til vækst og velfærd

Gladsaxes årsregnskab 2016 viser, at Gladsaxe fortsat har en sund økonomi, hvor serviceniveauet er fastholdt samtidig med, at der igen er skabt skattelettelser, råderum til at udvikle kommunen og investeret i fremtiden.

Med bred opbakning har Byrådet godkendt Gladsaxe Kommunes årsregnskab for 2016. Årsrapporten viser, at Gladsaxe fortsat er en stærk velfærdskommune med styr på økonomien. Det samlede driftsresultat for 2016 viser et overskud på 464 millioner kroner. Penge som kan bruges til investeringer og afdrag på gæld.

- Jeg er meget tilfreds med årets regnskab. Det flotte resultat skyldes at vi løbende har fokus på effektiviseringer samtidig med, at vi har opnået en pæn vækst blandt borgere og virksomheder, der har valgt at flytte til vores by. Det betyder, at vi kan fastholde vores høje serviceniveau samtidig med, at vi har råderum til at sikre fremtidige investeringer, siger borgmester, Karin Søjberg Holst (A).

Nye cykelstier, køb af UCC blågård og udbygning af fjernvarmen

De samlede anlægsudgifter blev på 412,9 millioner kroner. Pengene er blandt andet brugt til udvidelse af dagtilbudskapaciteten, vedligeholdelse og forbedringer af kommunens ejendomme og veje, udbygning af fjernvarmenettet og køb af ejendommen på Mørkhøj Park Allé, der tidligere husede UCC Blågård.

Serviceudgifter for tre milliarder

Gladsaxe har i 2016 brugt godt tre milliarder kroner på serviceudgifter. Beløbet svarer til 98,5 procent af budgettet til serviceudgifter. Det betyder samtidig, at kommunens udgifter til service har holdt sig inden for den ramme, der er aftalt mellem KL og regeringen.

Fastholder og udvikler Gladsaxe

Omdrejningspunktet for udvikling og investering er Kommunestrategi 2014-2018, med otte målsætninger, som skal sikre, at Gladsaxe er en kommune i økonomisk, social og miljømæssig balance. I årsrapporten kan du læse om mange de indsatser, der er igangsat i 2016.

Læs hele Årsrapport 2016 på gladsaxe.dk/regnskab. Her fremgår det også, at kommunens revision ikke har haft bemærkninger til regnskabet.

Regnskab