By- og boligpolitik

Hvorfor en by- og boligpolitik? By- og boligpolitikken er en del af Gladsaxes arbejde med en vækststrategi, der bygger på visionen om, at ’Gladsaxe Kommune skal udvikle og opretholde en styrke og robusthed som økonomisk bæredygtig kommune, der sætter os i stand til at skabe velfærd på forkant – også om 10, 15 og 20 år’.

De seneste år er indbyggertallet i Gladsaxe steget. Udviklingen har været positiv for Gladsaxe, for uden tilflyttere ville andelen af borgere i den erhvervsaktive alder falde på grund af den stadig stigende levealder og det lave fødselstal. Men væksten kommer ikke af sig selv. Gladsaxe er i konkurrence med andre kommuner, og hvis vi fortsat skal kunne fastholde og tiltrække borgere, skal by- og boligmulighederne løbende forbedres.

Det er således et væsentligt omdrejningspunkt i vækststrategien at arbejde aktivt for, at vores samlede boligudbud er tidssvarende og understøtter en social balance, og at vi kan tilbyde attraktive lokalmiljøer i Gladsaxe, hvor kommunens grønne præg fastholdes. Derfor er det relevant at formulere en politik for området.

Politikkens rolle?
På et overordnet niveau skal politikken understøtte Byrådets ønske om at fremme en bæredygtig udvikling. Med en bæredygtig udvikling menes en by, der er i balance både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

På et mere konkret niveau vil politikken være rammesættende, nå der udarbejdes lokalplaner og kommuneplan, i dialoger med bygherrer og i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplaner. Endelig er politikken rammesættende for et tættere samarbejde med den almene sektor om fremtidssikring.

Politikken vil således være med til at sikre, at vi får en by med kvalitet, arkitektur og variation.

Hvad betyder planen for dig?
I By- og boligpolitik 2014 kan du læse hvilke mål og handlinger, Byrådet har for by- og boligområderne i Gladsaxe.

Byg og bolig