Byplanlægningen handler om, hvordan arealerne i kommunen anvendes

Staten ved Miljøministeren står for den overordnede landsplanlægning, der fastlægger rammer for kommunernes planlægning, og kommunerne vedtager kommune- og lokalplaner. 
Kommuneplanen dækker hele kommunens område og fastlægger en overordnet struktur for kommunen for eksempel, hvor der må være boliger, erhverv, skoler, grønne områder m.v. Herudover fastlægger kommuneplanen retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.
Lokalplanerne fastsætter konkrete bestemmelser for mindre områder, som er bindende for grundejerne. Det kan være bestemmelser om anvendelse f.eks. bolig, erhverv eller center eller bestemmelser om bygningshøjder, adgangsveje, parkering, friarealer m.v.
Alle planer sendes i offentlig høring inden de vedtages af Byrådet.

Nyheder

Se alle nyheder
Byg og bolig