Arkitekturpolitik

Arkitekturpolitikken fremstår som et inspirationskatalog over gode eksempler på arkitektur i Gladsaxe med hovedvægten lagt på billedsiden.

Hovedformålet er at begejstre og skabe opmærksomhed for den by vi færdes i, og med hjælp af eksempler at sætte ord på temaer, der omhandler arkitektonisk kvalitet i bred forstand.

Samtidig introduceres et nyt dialogværktøj, Arkitekturscreening, der gør byggeriets parter og kommunen i stand til at drøfte arkitektur ud fra et fælles og sagligt udgangspunkt.

Det er hensigten, at arkitekturpolitikken skal leve videre, således at forslagene til arkitekturpolitiske initiativer som beskrevet i handlingskataloget, på sigt kan føres ud i livet.

Bagest i omslaget er en turguide med 10 udvalgte arkitekturperler i kommunen, som den interesserede læser bør tage ud og opleve.

Byplanlægning