Designmanual

Gladsaxe Byråd ønsker at gøre Gladsaxe til en smuk, aktiv og oplevelsesrig by for alle

Derfor har kommunen gennem en årrække sat fokus på, hvordan man kan forskønne byens facader, gader og pladser og dermed gøre byen flottere og mere attraktiv at færdes i.

I 1997 vedtog Byrådet et sæt retningslinier for ændring og fornyelse af facader, skiltning m.v. af betydning for bymiljøet i kommunens center- og butiksområder. Disse er nu suppleret med retningslinier for Gladsaxe erhvervsområde. Retningslinierne er udarbejdet i samarbejde med handelsforeningerne.
Retningslinierne er indarbejdet i Designmanualen, som er et redskab til at øge kvaliteten i den løbende fornyelse af både kommunens bymidte og erhvervsområder. Den skal ses som et fælles grundlag til inspiration for alle, der vil være med til at forny og forskønne bymiljøet.

Læs Designmanualen her

Byplanlægning